Projekt Tvrz Kunratice

Tvroba Grafiky, Fotografií a WWW: www.TVRZKUNRATICE.cz

Zámek + Tvrz Kunratice je architektonická památka ve stejnojmenné pražské čtvrti, chráněná jako kulturní památka České republiky. Existence tvrze v Kunraticích je doložena k roku 1336. Později ji zakoupil Václav IV. Patrně roku 1688 za Františka Václava Čabelického ze Soutic byl na místě vystavěn raně barokní zámek. V roce 1721 Kunratice získal Jan Arnošt von Goltz povýšený roku 1724 na barona a roku 1731 na hraběte. Za jeho života došlo k další přestavbě, jejímž pravděpodobným autorem je Václav Špaček.
Kolem roku 1830 na zámku proběhla klasicistní přestavba. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a poslední stavební úprava v roce 1959 odstranila dvouramenné schodiště. Na zámku donedávna sídlilo entomologické oddělení Národního muzea.
Dnes má Tvrz Kunratice tvář konzervativní a usedlou v podobě kancelářských, administrativních a obchodních prostor.